Radan


Radan har sedan mitten av 80-talet cad/cam system för plåtbearbetning. Idag är de världsledane inom området och har utvecklat ett fullt integrerat system med 2D Cad, 3D Cad, Cam för stansmaskiner, Cam för Laserskärmaskiner, Nestling och offline programmering av kantpressar. De senaste tillskotten i produktprogrammet är mjukvara till 5-axliga laserskärmaskiner och rörlasermaskiner.

Radpunch är utvecklat för att kunna programmera stansmaskiner på ett optimalt sätt. Maskinerna kan vara "standalone" eller utrustade med någon typ av automatiseringsutrustning.


Radprofile är utvecklat för att programmera laserskärmaskiner på ett optimalt sätt. Rogrammet använder laserns skärparametrar och laserbana placeras med automatik på detaljen.Radprofile tänker även på att placera ”Lead-in” och ”Lead out” på hål och konturer så att inte laserhuvudet rör sig över skurna hål, samt att minska värmeutvecklingen på plåten.”True Shape” Nestingen har på senare tid utvecklats mycket, allt för att utnyttja plåten så mycket som möjligt.Nestingen i Radprofile fördelar även detaljer med olika material och tjocklek till rätt sorts formatplåt. På så sätt placerat inte detaljer av misstag ut på fel plåt sort.


Radcombi är utvecklat för kombi maskiner stans/laser och har allt som finns i Radpunch och Radprofile.


Radan 3D skapar snabbt och enkelt kompletta 3D detaljer i plåt. Ritningarna kan snabbt bredas ut med rätt bockavdrag. Med ett ”klick” är detaljen klar för maskinprogrammering.


Radbend skapar färdiga program med bocksimulering till kantpressar. Programmet väljer bästa verktygsuppsättningen utifrån detaljen, utför en bocksimulering för att kontrollera så att inte verktyg och material krockar. Radbend genererar färdigt maskinprogram inklusive en utförlig ”Setup” för att underlätta vid riggning och körning.


Radm-ax är utvecklat för att programmera skärning eller svetsning av detaljer i 5-axliga maskiner. En detalj kan direkt öppnas(de flesta solid format) i Radm-ax, som automatiskt analyserar detaljen,skapar en komplett fixtur, lägger på laser/svets bana och utför en 5-axlig simulering medkollisionstest. Radm-ax har färdiga postprocessorer till de flesta maskiner på marknaden.


Radtube programmerar snabbt och effektivt rörlasermaskiner. Detaljer kan direkt öppnas eller snabbtkonstrueras i Radtube och beredas med laserbana. Detaljer kan även ”nestas” efter varandra för att utnyttja maskinen och materialet på bästa sätt. Det färdiga programmet kan simuleras med kontroller innan det körs i maskinen.


Radan Katalog Support med Teamviewer